INTERNOVA Üst Yönetim ve Çalışanları;

Hizmetlerini iyi bir mesleki ve teknik uygulama yaklaşımını esas alarak ulusal ve uluslararası mevzuat ve standartlar çerçevesinde tarafsızlık, bağımsızlık ve gizlilik prensiplerine bağlı kalarak gerçekleştireceğini,

Müşteri odaklı hizmet anlayışıyla, müşteri taleplerini hızlı bir şekilde cevaplayacağını, yetkin çalışanlar ile objektiflik ve eşitlik prensiplerine uygun olarak hizmet vereceğini ve müşteri memnuniyetini sağlayacağını,

Sektörel değişim ve yenilikleri takip edeceğini, proseslerin etkinliğini INTERNOVA Kalite Sistemi gereklilikleri, müşteri beklentileri ile akreditasyon ve yetkilerine ilişkin standart ve mevzuatlar doğrultusunda sürekli iyileştireceğini, INTERNOVA Etik Koduna uyacağını,

Çalışanlarının yetkinlikleri ve teknik altyapıyı faaliyetlerine uygun olarak geliştireceğini, kalite sistem dokümantasyonunu öğreneceğini, faaliyetlerini INTERNOVA politika ve prosedürlerine uygun olarak gerçekleştireceğini,

Hizmetlerini gerçekleştirirken insan sağlığı ve çevre güvenliğini gözeteceğini,

Çalışanlarının hizmet alanlarında güvenli bir şekilde çalışmasını sağlayacağını, bunun için çalışanların iş sağlığı ve güvenliği bilincini sürekli yüksek tutacağını, gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alacağını, taahhüt eder.