INTERNOVA’da yönetim liderlik esaslarına göre şekillenir.

Yöneticiler ekip üyelerini güçlü kılar ve onların başarısına katkıda bulunur. Yöneticilerin varlık sebebi ekip arkadaşlarını yönlendirmek, yöneltmek ve onlara sürekli destek olmaktır.

Üst Yönetim ve Yöneticiler kamuoyu ile paylaşılan “Hayalimizi” içselleştirerek INTERNOVA amaç ve stratejileri doğrultusuna faaliyetlerini yürütür.

Yöneticiler yetki devrine yatkındır; günlük iş yükünü azaltarak önemli gördüğü ve INTERNOVA’a faydalı olacağına inandığı konularda kendini geliştirir. Yetki devredilen çalışanlar ise karar verme, girişimcilik ve yaratıcılık yeteneklerini geliştirme fırsatı bulur.

Yöneticiler çalışan hataları peşinde koşmaz, başarıları görür ve takdir eder. Faaliyet olan yerde hata olacağını bilir.

Çalışanlarının motivasyonunu arttırıcı yaklaşımlar sergiler.

Kendi kararlarının sorumluluğunu üstlenir. İletişimin öneminin biliciyle paydaş ve çalışanların enformasyon ihtiyaçlarına önem verir.

Yöneticiler INTERNOVA’a büyük bir bağlılık duyar, çalışanların kendilerini yetenekleri doğrultusunda geliştirmelerinde ve aidiyet duygusu ile çalışmalarını sağlama konusunda uzmanlık sergiler.