Kalite sistemi;  gerek iç denetimler, gerekse yetkili kuruluşların gerçekleştirdiği denetimlerde karşılaşılan uygunsuzlukların azalma ivmesi izlenir ve kalite sisteminin sürekli iyileştirilmesi için bir araç olarak kullanılır.

Ticari başarının sağlanması; büyüme ve karlılıklar ölçülür ve ölçüm sonuçlarına göre hedefler belirlenir.

İş geliştirme faaliyetleri; yeni iş alanları ve yeni pazarlar araştırılır, uygun bulunan iş alanları ve pazarlarda faaliyetler gerçekleştirilir.

Çalışanların kişisel gelişimleri;  çalışanların hem iletişim, hem teknik yeterliliklerini geliştirmek üzere eğitimler planlanır, gerçekleştirilir ve eğitim etkinlikleri ölçülür.

INTERNOVA faaliyetlerinin bütünü akreditasyon ve yetkilerine esas olan mevzuat, standart ve rehber dokümanlara uygun olarak tasarlanır ve gerçekleştirilir. Gerçekleştirilen faaliyetlerin kontrolü iç denetimlerle sağlanır.

Yetkin çalışanlarımız, objektif değerlendirme kabiliyetimiz, tarafsızlığımız ve bağımsızlığımız müşterilerimize sunabileceğimiz en değerli varlığımızdır. Günümüz ekonomisinin rekabetçi koşulları altında sunulan tarafsız, objektif ve bağımsız hizmetlerimizin müşterilerimiz açısından öneminin farkındayız.